• تعداد بازدید : 2323
توصیه فنی و ترویجی هرس زمستانه تاك‌های كیوی‌فروت

توصیه فنی و ترویجی هرس زمستانه تاک‌های کیوی‌فروت

دکتر بابک عدولی عضو هیات علمی پژوهشکده مرکبات و میوههای نیمهگرمسیری

 1- هرگونه هرس زمستانه کیوی‌فروت را باید پس از خزان کامل برگ‌ها انجام داد و تا قبل از شروع جریان شیره خام در آوندها (اشک کیوی) آن را به پایان رساند.

2- هرس هر ساله شاخه رهبر (بهتر است آخرین جوانه باقی مانده به طرف بالا باشد) موجب تحریک شاخه رهبر به تولید بازوهای میوه‌دهنده بیشتری خواهد شد که در هرس زمستانی تعدادی از این بازوها حفظ و مابقی حذف خواهند شد.

3- در سال اول باید شاخه رهبر را از یک متر دورتر از تنه سرزنی کرد و در سال‌های بعد عمل سرزنی را 50 تا 75 سانتی‌متر دورتر از برش سال قبل انجام داد. به این ترتیب در سال سوم معمولاً شاخه رهبر به اندازه نهایی خود که حدود دو و نیم متر است خواهد رسید و دیگر نیازی به سرزنی ندارد.

4- تمام شاخه‌های پیچ خورده و نیز بازوهایی که در سال جاری بار داشته‌اند را حذف و تعدادی بازوی جایگزین را که در سال بعد به باردهی خواهند رسید با حفظ فواصل مناسب از یکدیگر روی شاخه رهبر نگه‌می‌داریم.

5- برای هر تاک بالغ لازم است تعداد 35 تا 45 بازوی جایگزین را جهت باردهی در سال آتی نگه داشته و مابقی را حذف کرد. بهتر است فاصله هر دو بازو از یکدیگر (روی شاخه رهبر) حدود 35 سانتی‌متر باشد.

6- بهترین بازوها برای باقی ماندن روی تاک آنهایی هستند که میانگره‌های کوتاهی داشته و از رشد رویشی خوبی برخوردار باشند. از شاخه‌های نرک و آبکی نباید به عنوان بازوی جایگزین استفاده شود.

7- اگر تاکی تعداد کافی از بازوهای رویشی مناسب را به عنوان بازوی جایگزین نداشته باشد می‌توان تعدادی از بازوهایی را که در سال جاری تولید میوه‌ کرده‌اند به عنوان بازوهای باردهنده سال بعد نیز نگه‌داشت هرچند که باردهی کمتری از سال قبل خود خواهند داشت.

8- در تاک‌های نر پس از پایان دوران گل‌دهی تا حدود 50 درصد رشدهای سال قبل حذف و بازوهای گل‌دهنده را نیز از 15 تا 30 سانتی‌متری قاعده آنها کوتاه می‌‌کنیم تا رشدهای جدید نیاز سال بعد را برای گل‌دهی تأمین نماید.

9- برای تاک‌های نر در فصل زمستان باید شاخه‌های پیچ‌خورده و ضعیف حذف شوند و طول بازوهای گل‌دهنده به حدود یک و نیم متر برسد.

 روابط عمومی پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری  

 

منبع خبر
روابط عمومی پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری
امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.1.15.0
    V6.1.15.0