• تعداد بازدید : 2392
مبارزه با آفت‌ها و بیماری‌ها در اواخر تابستان و اوایل پاییز

مبارزه با آفت‌ها و بیماری‌ها در اواخر تابستان و اوايل پاييز

1- کنه‌ها از آفت‌های غالب باغ‌های مرکبات هستند؛ بنابراین توصیه می‌شود با بازدیدهاي مكرر از درختان مرکبات هر گونه آلودگی به شپشک‌ها و کنه‌ها پس از شناسايي به واحدهای حفظ نباتات گزارش شود تا با تعيين دقيق نوع آفت، دستورالعمل مناسب کنترل آنها صادر شده و باغدار بر آن اساس عمل کند.

2- کنترل شیمیایی آفت مینوز برگ در باغ‌های جوان زیر 5 سال: در باغ‌هاي تازه‌ احداث‌ شده (زیر 5 سال) با فعالیت آفت مینوز برگ (هر 10 تا 15 روز یک مرتبه) با استفاده از سموم توصیه‌ شده به وسیله‌ی واحدهای حفظ نباتات، به روش شیمیایی کنترل شود.

3- جلوگیری از خسارت پوسیدگی قهوه‌ای میوه: به منظور جلوگیری از خسارت پوسیدگی قهوه‌ای میوه علاوه بر کنترل علف‌های هرز و لایروبی زهکش‌ها، سم‌پاشی با اکسی‌کلرورِ مس به نسبت 2/5 تا 3 (دو و نیم الی سه) در هزار مخلوط با محلول بوردو به نسبت %1 درصد تا ارتفاع  1/5-1 (یک الی یک و نیم) متری تاج درخت از سطح زمین، با پوشش كامل قارچ‌كش در سطح برگ‌ها، سرشاخه‌ها و ميوه‌ها قبل از شروع بارندگي آخر فصل(به طور معمول در شهريورماه) توصیه می‌شود. در ضمن به منظور اثرگذاری سم، باید از نبود 72-48 ساعت بارندگي پس از سم‌پاشي اطمینان حاصل شود. 

روابط عمومی موسسه تحقیقات مرکبات کشور

منبع خبر
روابط عمومی موسسه تحقیقات مرکبات کشور
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0