• تعداد بازدید : 6205
اهمیت آبیاری در مراحل رشد میوه مركبات

 

اهمیت آبیاری در مراحل رشد میوه مركبات

مهندس هرمز عبادی

 عضو هیئت علمی بخش خاک و آب موسسه تحقیقات مرکبات کشور

منشاء اصلی مرکبات نواحی گرم و مرطوب جنوب شرقی آسیاست ولیکن با محدوه وسیعی از نواحی نیمه‌گرمسیری مرطوب تا خشک سازگار شده است. شرایط اقلیمی در نواحی مرکبات خیز ایران نیز تفاوت قابل توجهی دارد. میزان بارندگی در نواحی مرکزی و جنوبی حدود 250 تا 400 میلی‌متر است که حدود پنج تا 10 درصد آن در مراحل رشد میوه اتفاق می‌افتد. میزان بارندگی در نواحی شمالی نیز حدود 600 تا 1200 میلی متر متغیر است که تنها حدود 30 تا 35 درصد آن در فصول بهار و تابستان رخ می‌دهد. از سویی دیگر مرحله گلدهی و تشکیل میوه‌ حساس‌ترین مرحله تولید میوه نسبت به کم‌آبی است و در مرحله درشت شدن میوه نیز کم‌آبی بر وزن و اندازه نهایی میوه تاثیر دارد. با توجه به توضیحات بالا و کمبود آب و ارزش بالای آن در کشور، بطور کلی تامین نیاز کامل آب در مرحله گلدهی و تشکیل میوه و انجام کم‌آبیاری در سایر مراحل می‌تواند راهکار مناسبی‌ باشد. البته میزان کم‌آبیاری بسته به نوع مرکبات و شرایط خاک و مناطق اقلیمی متفاوت است ولیکن معمولا در حد 20 درصد می‌تواند قابل قبول باشد.

منبع خبر
روابط عمومی موسسه تحقیقات مرکبات کشور
امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.1.9.0
    V6.1.9.0