• تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ 
next    /  7 prev
امضای تفاهم ‌نامه همكاری بین پژوهشكده مركبات و میوه های نیمه گرمسیری و مجتمع تحقیقات و آموزش تیرتاش

امضای تفاهم ‌نامه همکاری بین پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری و مجتمع تحقیقات و آموزش تیرتاش

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری، تفاهم ‌نامه همکاری بین پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری و مجتمع تحقیقات و آموزش تیرتاش به امضای دکتر سیروس آقاجانزاده رئیس پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری و دکتر سیدرضا میرکریمی مدیر مجتمع تحقیقات و آموزش تیرتاش رسید.

این تفاهم نامه در راستای اصل پنجاهم قانون اساسی و تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله و به منظور ایجاد، گسترش، همفکری و بهره گیری از توانمندی های علمی، تحقیقاتی و فنی پیرامون موضوعات مختلف کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست و توسعه پایدار و تقویت زیرساختار استان مازندران در حوزه کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست روز سه شنبه 19 تیر 1403 در پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری به امضای دکتر سیروس آقاجانزاده رئیس پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری و دکتر سیدرضا میرکریمی مدیر مجتمع تحقیقات و آموزش تیرتاش رسید. با امضای این تفاهم نامه، دو طرف جهت گسترش توان دوجانبه در حل مشکلات و معضلات علمی، تحقیقاتی و مطالعاتی و نیل به توسعه پایدار منطقه ای و ملی تلاش خواهند کرد.

در پایان مدیر مجتمع تحقیقات و آموزش تیرتاش و همراهان از آزمایشگاه های تحقیقاتی پژوهشکده مرکبات و میوه‌ های نیمه ‌گرمسیری بازدید کرده و دکتر سیروس آقاجانزاده رئیس پژوهشکده مرکبات و میوه‌ های نیمه ‌گرمسیری به همراه اعضای هیات علمی و محققان توضیحاتی را به ایشان ارائه نمودند.

250d0d85-2a96-41c1-9d61-66b8f0cb4eba_14030420_091318.jpgf9da1a30-1ec7-427e-b668-acca0a53cbdc_14030420_091318.jpgc936ce11-61db-4705-b15b-6f70f09ff299_14030420_091318.jpge65013d7-db6a-44fa-9688-73bbf894322b_14030420_091318.jpga1a507d7-ca41-4fcf-986f-4467fee983bb_14030420_091319.jpg85940e75-1008-452f-b75b-ae0997a8b7e0_14030420_091319.jpg32ddfbe8-71b1-48b8-a99a-4e92d7f0cd73_14030420_091319.jpg

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.15.0
    V6.1.15.0