• تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ 
next    /  3 prev
برگزاری سیصد و سیزدهمین جلسه شورای پژوهشی در پژوهشكده مركبات و میوه‌ های نیمه ‌گرمسیری

برگزاری سیصد و سیزدهمین جلسه شورای پژوهشی در پژوهشکده مرکبات و میوه‌ های نیمه ‌گرمسیری

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه‌ گرمسیری، سیصد و سیزدهمین جلسه شورای پژوهشی با حضور دکتر سیروس آقاجانزاده ریاست پژوهشکده، معاونین، روسای ایستگاه ها و گروه های تحقیقاتی و اعضای شورا روز سه شنبه 19 تیر 1403 در پژوهشکده مرکبات و میوه ‌های نیمه‌ گرمسیری برگزار شد.

در این جلسه پروپوزال پروژه ملی با عنوان ارزیابی ویژگی ‌های عملکردی، فنولوژی و انبارمانی انار واندرفول توسط دکتر فتاحی مقدم ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین درخواست تمدید دو ساله پروژه با عنوان بررسی صفات رویشی ژنوتیپ امیدبخش دورگ شماره 4 رامسر به منظور معرفی رقم جدید پرتقال و افزودن نام مهندس مسعود فیاضی به عنوان مجری به فهرست مجریان پروژه مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ادامه درخواست تغییر برونداد از پروژه مقدماتی به یافته ترویجی در پروژه تحقیقاتی تحت عنوان اثرات شوری آب آبیاری و کاربرد گچ بر کیفیت خاک رویشگاه انجیر در ریز آبخیز استهبان و ویژگی های تجاری و غلظت عناصر غذایی در برگ و میوه انجیر توسط دکتر زارع ارئه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در پایان عناوین پیشنهادی پروژه های تحقیقی ترویجی توسط دکتر غلامی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

منبع خبر
روابط عمومی پژوهشكده مركبات و میوه های نیمه گرمسیری
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.15.0
    V6.1.15.0