• تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ 
حضور عضو هیات علمی پژوهشكده مركبات و میوه های نیمه گرمسیری در ایستگاه زیتون طارم جهت معرفی رقم پیشنهادی نوید بخش زیتون

حضور عضو هیات علمی پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری در ایستگاه تحقیقات زیتون طارم جهت معرفی رقم پیشنهادی نوید بخش زیتون

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری، دکتر ابوذر هاشم پور عضو هیات علمی پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری به عنوان مجری پروژه ارزیابی کیفت روغن ژنوتیپ های امید بخش زیتون در روز سه شنبه 15 مهر 99 در ایستگاه تحقیقات زیتون طارم حضور یافته و به ارائه ویژگی های ژنوتیپ امید بخش رقم زیتون به داوران پرداختند. لازم بذکر است جهت ثبت مشخصات ژنوتیپ زیتون به منظور معرفی رقم، دکتر کاوند، دکتر زینانلو و دکتر اسدی آبکنار به نمایندگی از موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در ایستگاه تحقیقات زیتون طارم حضور داشتند. این رقم جدید زیتون روغنی بوده و روﻏﻦ اﻳﻦ رﻗﻢ داراي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑـﺎﻻ می باشد.

منبع خبر
روابط عمومی پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0