• تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ 
اطلاعیه كمیته پیش آگاهی استان مازندران درباره مدیریت آفت مگس میوه مدیترانه ای

اطلاعیه كمیته پیش آگاهی استان مازندران درباره مدیریت آفت مگس میوه مدیترانه ای

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه گرمسیری، به نقل از سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران معاونت بهبود تولیدات گیاهی، اطلاعیه كمیته پیش آگاهی درباره مبارزه با آفت مگس میوه مدیترانه ای در باغات مرکبات، تـوجه باغداران و بهره‌برداران محترم را به نکات ذیل جلب می‌نمایـد:

مدیریت آفت در قالب مدیریت تلفیقی شامل نصب تله های جلب کننده حشرات ماده بتعداد 60 الی 70 تله در هکتار جهت شکار انبوه، تسریع در برداشت میوه رسیده نظیر انجیر، گلابی، سیب، جمع آوری و دفن هر گونه میوه ریخته شده پای درختان در عمق 50 سانتی متری خاک، طعمه پاشی با پروتئین هیدرالیزات 25 الی 30 روز قبل از رسیدن میوه بر اساس دستورالعمل و نهایتا در صورت بالا بودن جمعیت آفت، تکرار طعمه پاشی پس از 7 روز و در صورت لزوم کاور اسپری (سمپاشی) با هماهنگی و نظارت کارشناسان حفظ نباتات برای پیشگیری از خسارت احتمالی به ویژه در باغات ترکیبی هلو و شلیل و نارنگی پیش رس مورد تاکید است.

تک درختان میزبان نظیر انجیر، سیب، گلابی، خرمالو در اکثر باغات، مدیریت آفت و کاهش جمعیت انتقالی برای نسل بعد را با مشکل مواجه نموده و موضوع مورد توجه ویژه باغداران باشد.

منبع خبر
روابط عمومی پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0