• ساعت : ۱۱:۸:۱۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ 
بازدید دكتر رحمانی فضلی وزیر محترم كشور از فعالیت های تحقیقاتی پژوهشكده مركبات و میوه های نیمه گرمسیری

بازدید دکتر رحمانی فضلی وزیر محترم کشور از فعالیت های تحقیقاتی پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0